นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล


1. เว็บไซต์ของเราได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการควบคุมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและผู้เยี่ยมชม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

2. การจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ เช่น cookies จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เราจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผล รวมถึงวิเคราะห์ความสนใจพิเศษ เพื่อแสดงผลให้ตรงตามความต้องการของบุคคลนั้นๆ ข้อมูลทุกอย่างของท่านที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นแบบสาธารณะด้วยตัวท่านเอง จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ หรือนำส่งซึ่งข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

3. ข้อมูลผู้ใช้งานในการลงทะเบียน เช่น ชื่อสมาชิก อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ จะถูกจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น เพื่อป้องกันการปลอมแปลงการเข้าใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

4. กรณีที่จำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือที่กฎหมายอนุญาตให้เผยแพร่ได้ในกรณีมีเหตุการณ์ที่จำเป็น หรือบุคคลที่ร้องขอนั้นได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

5. การเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ โดยการเพิกถอนความยินยอมนั้นมีผลให้การแสดงสถานะกลายเป็น deactivate บัญชีของท่านจะถูกลบล้างออกจากระบบ และไม่มีข้อมูลใดๆ อีกในเว็บไซต์ของเรา

6. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาการใช้งานจนกว่าท่านจะเพิกถอนสิทธิ์หรือลบบัญชีของท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา