ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน กฎระเบียบข้อบังคับที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม

1. คอนเทนต์ต่างๆ ที่ท่านโพสต์หรือนำมาลงในเว็บไซต์ของเราต้องเป็นคอนเทนต์ของตัวท่านเอง หรือได้รับลิขสิทธิ์ให้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง การแชร์คอนเทนต์มาจากแหล่งอื่น ควรให้เครดิตกับเจ้าของต้นฉบับทุกครั้ง

2. ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่พาดพิงถึงพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์อย่างเด็ดขาด

3. ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาไปในทางลามกอนาจาร หรือความรุนแรงด้วยความตั้งใจนำเสนอเนื้อหาที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม (ยกเว้นนำเสนอเพื่อเตือนภัยบางอย่างให้สมาชิกรับทราบ โดยเป็นไปในทางที่มีประโยชน์และทำเพื่อสังคม)

4. ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท อันนำไปสู่ความแตกแยกของสังคม

5. ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนา หรือวิจารณ์ในทางที่เสียหายต่อศาสนาและคำสอนของศาสนาใดๆ ในทุกศาสนา

6. ห้ามใช้นามแฝง หรือชื่อต่างๆ อันเป็นชื่อจริง ของบุคคล ของเพจ ของบริษัท หรือชื่ออื่นใดที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด และนำไปสู่การหลอกลวงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยเด็ดขาด

7. ห้ามนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ข้อมูลที่ควรเป็นความลับที่เปิดเผยได้เฉพาะบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นยินยอมเท่านั้น เช่น เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชี หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลับเฉพาะ

8. ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดแย้งต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

9. เราขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเป็นสมาชิกกับสมาชิกที่ทำผิดกฎ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า